1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter NAM PHU Z.Woldański-I.Karwowski, Centrum Podróży NAM.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez NAM PHU Z.Woldański-I.Karwowski z siedzibą w 62-800 Kalisz przy ulicy Chopina 26-28, NIP 618-004-68-33. Dane kontaktowe zgodnie z zakładką KONTAKT na www.nam.com.pl.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany (wpisany) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Centrum Podróży NAM informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Centrum Podróży NAM wysyła Newsletter standardowo raz w tygodniu w piątek lub sobotę. Dzień wysyłki sporadycznie może ulec zmianie.
 5. Centrum Podróży NAM może wysłać dodatkowe Newsletter’y w ciągu tygodnia jednak jest to praktyka sporadyczna. Dodatkowy Newsletter wysyłany jest w następujących przypadkach:
 6. Pojawienia się szczególnie atrakcyjnej oferty Last Minute.
 7. Chęci odsprzedaży imprezy turystycznej po obniżonej cenie, przez osobę, która nie jest w stanie skorzystać z niej z przyczyn losowych czy osobistych.
 8. Wysyłka życzeń świątecznych.
 9. Inne istotne zdarzenie, o którym Centrum Podróży NAM chce poinformować użytkowników Newsletter’a.
 10. Centrum Podróży NAM może wstrzymać usługę Newsletter okresowo lub trwale w zależności od czynników z powodu, których dojdzie do wstrzymania usługi.
 11. Newsletter zawiera informacje związane z działalnością NAM PHU Z.Woldański- I.Karwowski-Centrum Podróży NAM, informacje o ofercie turystycznej i przykładowe oferty turystyczne, które jednak nie stanowią oferty handlowej i są jedynie zaproszeniem do rozmów. Aktualność każdej z wysyłanych informacji i przykładowych imprez turystycznych musi zostać każdorazowo potwierdzona poprzez kontakt z pracownikami Centrum Podróży NAM.
 12. Newsletter zawiera grafikę i wymaga odpowiednich ustawień komputera i programu pocztowego odbiorcy. W przypadku trudności z odczytaniem grafiki, odbiorca może odebrać Newsletter online.
 13. Każdy Newsletter zawiera link umożliwiający usunięcie adresu e mail odbiorcy.
 14. Zapisanie do Newsletter’a następuje poprzez wpisanie adresu e-mail na stronie www.nam.com.pl w zakładce Newsletter, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem usługi Newsletter oraz potwierdzeniem chęci zapisania danego adresu e-mail do przedmiotowej usługi poprzez kliknięcie pola „ZAPISZ”.
 15. Osoba wpisująca (zapisująca) dany adres e-mail do usługi Newsletter, powinna być właścicielem tego adresu e-mail lub posiadać zgodę właściciela rzeczonego adresu e-mail do zapisania go do usługi Newsletter.
 16. Zapisanie do usługi Newsletter może nastąpić także poprzez pracownika Centrum Podróży NAM, po uzyskani zgody właściciela danego adresu e-mail.
 17. Centrum Podróży NAM nie ponosi odpowiedzialności za zapisanie danego adresu do usługi Newsletter bez zgody właściciela przedmiotowego adresu e-mail. Każdy kto otrzyma Newsletter’a w wyniku zapisania jego adresu przez osobę trzecią, może samodzielnie usunąć swój adres z usługi Newsletter lub może uczynić to za pośrednictwem pracowników Centrum Podróży NAM. W każdej wiadomości Newsletter Centrum Podróży NAM zamieszczony jest link umożliwiający usunięcie adresu e-mail odbiorcy.
 18. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 19. NAM PHU Z.Woldański-I.Karwowski (Centrum Podróży NAM) zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.nam.com.pl nowego regulaminu. W przypadku nie akceptowania nowego regulaminu odbiorca może usunąć swój adres e-mail z bazy usługi Newsletter Centrum Podróży NAM.